top of page

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą polega na indywidualnym doborze i zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna,  masaż, zabiegi fizykalne, kinesiotaping, neuromobilizacje).

W zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia fizjoterapia indywidualna to ciągłe monitorowanie oraz dostosowanie terapii do zmieniającego się stanu pacjenta. 

Podczas pierwszej wizyty terapeuta bada i ocenia aktualny stan pacjenta, następnie ustala i wdraża ustalony program usprawniania.

Podczas terapii indywidualnej wykorzystujemy następujące metody:

- specjalistyczne techniki mobilizacji powięziowo-mięśniowych

- terapia manualna

- terapia punktów spustowych

- nauromobilizacje

- instruktaż ćwiczeń, edukacja profilaktyczna

- pinoterapia, pinopresura

- kinesiotaping

- flossing

- terapia blizny

- trening dna miednicy

bottom of page