top of page

Fizykoterapia

Jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi czynnikami fizykalnymi - zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny. W fizykoterapii wykorzystuje się: prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne (ciepło, zimno), światło (laser, sollux) oraz wodę. Fizykoterapia może być stosowana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia

Elektroterapia
Prądy galwaniczne
Prąd DD
Interferencja
TENS
Prądy Träberta
Prądy Kotza
Elektrostymulacja
Jonoforeza
Ultradźwięki
Magnetoterapia
Laseroterapia
bottom of page